ANBI-status verkregen

ANBI-status verkregen

Er is belangrijk nieuws te melden. De donatiecommissie heeft zich stevig ingespannen om voor ons hobbycentrum de ANBI-status te verkrijgen en dat is gelukt!  ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Personen, organisaties en bedrijven die een gift doen aan een ANBI-instelling kunnen die -binnen de regels- aftrekken van de belasting. Ander voordeel: over ontvangen schenkingen hoeft ons hobbycentrum geen belasting te betalen. Iedere de gift komt dus volledig ten goede aan onze stichting.

Door duidelijk kenbaar te maken dat wij nu een erkende ANBI-instelling zijn hopen we dat we meer donaties gaan ontvangen.

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats krijgt de ANBI-status met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022, zo heeft de inspecteur van de Belastingdienst besloten. Onze website gaan we uiteraard aanpassen en aanvullen met alle ANBI informatie. Voor de actuele weergave van alle ANBI details klikt u hier.

Geen reacties

Plaats een reactie