Vriend worden van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Echte vriendschap geeft je een goed gevoel… 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats ontvangt geen structurele subsidie. De belangrijkste inkomsten komen uit de (half)jaarlijkse financiële bijdragen van onze leden en de verkoop van zelfgemaakte artikelen.

Ook ontvangen we regelmatig donaties van mensen die ons hobbycentrum een warm hart toedragen: de Vrienden van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. Sommigen vermelden ons zelfs in hun testament. Iedereen kan vriend worden, ook anoniem. Uw gift, groot of klein, stellen wij altijd op prijs. Ook giften in de vorm van voor ons bruikbare (rest)materialen zijn welkom. Giften vormen een welkome bijdrage om onze activiteiten voort te kunnen zetten en invulling te geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid.

 

Hoe word ik Vriend van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats?

Voor aanmelding als vriend van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats kunt u gebruik maken van een formulier dat verkrijgbaar is in ons hobbycentrum. Rechtstreeks contact opnemen met penningmeester Jan Merks (tel. 040 283 6027) kan ook. Hij geeft u graag informatie over uw donatiemogelijkheden. Ons hobbycentrum is een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor uw gift aan onze stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Onze ANBI gegevens vindt u hier.

Indien u Hobbycentrum de Dorpswerkplaats een goed hart toedraagt en een cadeaubestemming zoekt voor bijvoorbeeld uw feestje, jubileum of anderszins, dan zijn wij zeer vereerd als u uw donatie aan ons beschikbaar stelt.  

Uw bijdrage kunt u altijd overmaken op onze bankrekening NL79 RABO 0137 4369 63 t.n.v. Stichting Dorpswerkplaats Nuenen. U kunt ook onderstaande QR code gebruiken.