Vriend worden van het hobbycentrum

Echte vriendschap geeft je een goed gevoel… 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats ontvangt geen structurele subsidie. De belangrijkste inkomsten komen uit de contributie van onze leden en de verkoop van zelfgemaakte artikelen.

Ook ontvangen we soms donaties van mensen die het Nuenense  hobbycentrum een warm hart toedragen: de Vrienden van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. Sommigen vermelden ons zelfs in hun testament. Iedereen kan vriend worden, ook anoniem. Uw gift, groot of klein, stellen wij altijd op prijs. Ook giften in de vorm van voor ons bruikbare (rest)materialen zijn welkom. Giften vormen een welkome bijdrage om onze activiteiten voort te kunnen zetten en invulling te geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid.

 

Hoe word ik Vriend van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats?

Voor aanmelding als vriend van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats kunt u rechtstreeks contact opnemen met penningmeester Jan Merks, tel. 040 283 6027. Hij geeft u graag informatie over uw donatiemogelijkheden. Ons hobbycentrum is een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor uw gift aan onze stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Onze ANBI gegevens vindt u hier.

 

Uw bijdrage kunt u altijd overmaken op onze bankrekening NL79 RABO 0137 4369 63 t.n.v. Stichting Dorpswerkplaats Nuenen. U kunt ook onderstaande QR code gebruiken.