Deelnemer worden

Gebouw4ws2Wil je meedoen aan een van de activiteiten van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats dan is het nodig dat je je aanmeldt, zodat we je kunnen inschrijven als deelnemer. De jaarcontributie bedraagt €100 en wordt in twee gelijke delen betaald.

Bij deelname aan meerdere groepsactiviteiten wordt per extra activiteit een toeslag van €25 berekend.

Wanneer je als deelnemer aan een extra activiteit wilt deelnemen, dient je je hiervoor apart aan te melden.

Het inschrijfformulier en de bijbehorende gedragscode als ook het inschrijfformulier voor een extra activiteit kun je op deze websitepagina downloaden.

Voor alle activiteiten waar nog plaats vrij is geldt dat je een paar keer gratis kunt meedoen voordat je je definitief aanmeldt.

We proberen het als stichting voor iedereen betaalbaar te houden. Daarom rekenen we erop dat je als deelnemer, naast het bezig zijn met je hobby, ook beperkt taken verricht voor ons hobbycentrum. Uiteraard houden we rekening met je mogelijkheden. “Leren van en aan elkaar” is onze formule. Dus als je graag collega-hobbyisten begeleidt en op weg helpt met aanwijzingen en tips ben je extra welkom! 

Het deelnemerschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Stoppen met een activiteit betekent niet dat het deelnemerschap automatisch stopt. Beëindiging kan alleen door schriftelijke opzegging vóór 1 juni of vóór 1 december van het lopende jaar.

In alle gevallen is het belangrijk dat je kennis neemt van onze gedragscode:

Afmelden als deelnemer?

Wilt u zich uitschrijven als deelnemer dan dient u vóór 1 juni of vóór 1 december een bericht te versturen naar de ledenadministratie, beheerd door Paul van de Laar.

E-mail adres: ledenadministratie@dorpswerkplaatsnuenen.nl  Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden.