Lid worden

Gebouw4ws2Wil je meedoen dan is het nodig dat je je aanmeldt, zodat we je kunnen inschrijven als lid. De jaarcontributie bedraagt €110 en wordt in twee delen van €55 betaald.

Bij deelname aan meerdere groepsactiviteiten wordt er per extra activiteit een toeslag van €30 berekend op jaarbasis, dus €15 per half jaar. Wanneer je als lid aan een extra activiteit wilt deelnemen, moet je je hiervoor apart aanmelden.

Het inschrijfformulier met de bijbehorende gedragscode en het inschrijfformulier voor een extra activiteit kun je onderaan op deze websitepagina downloaden.

Het aanmeldingsformulier kun je uitprinten, invullen, ondertekenen en in het bakje leggen van de ledenadministratie. Dat bevindt zich in de gang van het hobbycentrum. In het hobbycentrum liggen uitgeprinte aanmeldingsformulieren die u daar of thuis kunt invullen.

Voor alle activiteiten waar nog plaats vrij is geldt dat je 3x gratis kunt meedoen om te kijken of het iets voor je is, voordat je je definitief aanmeldt.

We proberen het als stichting voor iedereen betaalbaar te houden. Daarom rekenen we erop dat je als lid, naast het bezig zijn met je hobby, ook beperkt taken verricht voor ons hobbycentrum. Als als je het leuk vind om collega-hobbyisten te begeleiden en op weg helpt met aanwijzingen en tips ben je extra welkom. Er is bij ons altijd ruimte om een nieuwe hobby op te starten. “Leren van en aan elkaar” is onze formule!

Wanneer de jaarcontributie voor u toch onoverkomelijk hoog is, dan kan de gemeente misschien bijspringen zodat u toch lid kunt worden/blijven. Lees hier meer.

Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Stoppen met een activiteit betekent niet dat het lidmaatschap automatisch stopt. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk vóór 1 juni of vóór 1 december van het lopende jaar.

 

Afmelden als lid?

Wilt u zich uitschrijven als lid dan dient u vóór 1 juni of vóór 1 december een bericht te versturen naar de ledenadministratie, beheerd door Paul van de Laar.

E-mail adres: ledenadministratie@dorpswerkplaatsnuenen.nl 

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden.