Overdracht pand Dorpswerkplaats

Overdracht pand Dorpswerkplaats

In december van het vorig jaar heeft het bestuur van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats een huurovereenkomst getekend met  woningbouwvereniging Help Elkander (HE), de eigenaar van het pand Park 63a. In deze huurovereenkomst is overeengekomen dat Hobbycentrum de Dorpswerkplaats het eerste recht van koop heeft bij een eventuele verkoop van het pand door HE. Tevens is destijds overeengekomen dat dit eerste recht van koop vervalt indien de Gemeente Nuenen het pand zou willen aankopen.

Zoals u afgelopen week in de krant heeft kunnen lezen, hebben HE en de gemeente een beginselakkoord gesloten (package deal) waarin is overeengekomen dat het gehele perceel, inclusief het pand waarin het hobbycentrum is gehuisvest, wordt overgedragen aan de gemeente. De overdracht betekent niet dat de bestaande huurovereenkomst wordt opengebroken.

Het bestuur van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats is verheugd over de overdracht. De gemeente als eigenaar van het pand past beter bij het huidige gebruik. De overdracht zal daadwerkelijk plaatsvinden aan het einde van het kalenderjaar 2016. Het bestuur van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats bedankt woningbouwvereniging Helpt Elkander voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

Geen reacties

Plaats een reactie