Bestuur praat met coördinatoren

Bestuur praat met coördinatoren

Het bestuur van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats wil graag een paar keer per jaar overleggen en evalueren met de coördinatoren en begeleiders van de verschillende groepen. Op 29 november was er weer zo’n bijeenkomst. Er was geen agenda, maar toch zijn er een groot aantal onderwerpen besproken. Veel ging over mogelijke verbeteringen, onverlet dat er natuurlijk veel goed gaat.
 
Zo is er gesproken over de machines en gereedschappen en hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat mensen goed geïnstrueerd zijn. Wellicht dat het invoeren van badges gewenst is, zodat duidelijk te zien is wie waartoe bevoegd is. Er gaan nog teveel gereedschappen kapot waarbij de dader op het kerkhof ligt. Het moet normaal zijn om elkaar aan te spreken als er dingen niet goed gaan. Samen zijn we als deelnemers verantwoordelijk voor het nakomen van regels en afspraken over o.a. veiligheid, gedrag en netheid.
 
Verder is er gesproken over de computer van ons hobbycentrum die op onverwachte momenten updates uitvoert; over het ontbreken van een sluitende regeling voor de huur van de aanhangwagens; over de (on)mogelijkheid om stagiaires aan te nemen, ook omdat we als begeleider niet gecertificeerd zijn; over het meer laten zien van de talengroepen op de website om daarmee de belangstelling voor deze activiteit verder te vergroten; over gewenste investeringen zoals een digitale uitlezing op een van de freesbanken; over de zoektocht naar begeleiders voor de schildergroepen op maandag- en woensdagmiddag; over de wens van sommigen om begeleiders op enigerlei wijze te belonen voor hun inspanningen en de financiële onmogelijkheid om dit te doen.
 
Tijdens de bijeenkomst was er speciale aandacht voor Arbo en veiligheid. Onlangs heeft een deskundige ons gebouw doorgelicht op mogelijke tekortkomingen. Het bestuur is nu volop bezig met het realiseren van noodzakelijke en gewenste aanpassingen, in technische zin. Ook gaat er gewerkt worden aan kennisvergroting, voorlichting en discipline. Tijdens de bijeenkomst is er gesproken over ehbo, een AED  (defibrillator) en voorlichtingsbijeenkomsten.
 
Een review van het ruimtegebruik binnen het gebouw staat op de planning. Vooruitlopend hierop heeft de metaalgroep de steun van het bestuur om met voorstellen te komen voor herinrichting van de mechanische werkplaats. Als laatste is er gesproken over de noodzaak om elektrische apparaten met de schakelaar in/uit te schakelen en niet met de stekker.
Er is een kleine werkgroep ingesteld die gaat kijken naar mogelijkheden voor 3D-printen in ons hobbycentrum.
In het voorjaar is ons hobbycentrum weer van plan om mee te doen aan NLDoet.

Geen reacties

Plaats een reactie