Nieuw bestuurslid

Nieuw bestuurslid

Met ingang van september j.l. is het bestuur versterkt met het zevende bestuurslid: Tum van Noorden. Tum is oud-docent van het Summa College waar hij doceerde in de diverse exacte vakken van het beroepsonderwijs. Het bestuur is verheugd deze benoeming aan u te kunnen melden. Het statutaire minimum aantal bestuursleden van 7 is hiermee bereikt. De taakverdeling in het bestuur wordt nader vastgelegd. bestuurwebpse

 

Geen reacties

Plaats een reactie