Lezing voor onze deelnemers en sponsors

Lezing voor onze deelnemers en sponsors

Op zondagmiddag 19 maart organiseert het bestuur van ons hobbycentrum een lezingmiddag met als thema de rol en de taak van het Waterschap “De Dommel” en een impressie van de schoonheid die deze rivier geeft aan ons Brabantse landschap. Het belooft voor onze deelnemers een leuke middag te worden. De deelname is gratis.

Toelichting: Het waterschap krijgt steeds meer taken die te maken hebben met het onderhoud van de waterwegen, het beheren van het grondwaterpeil en het afvoeren van regenwater en vervuild water. Ook ligt een belangrijke taak in het reinigen van het rioolwater voordat het wordt geloosd op beken en rivieren. Het waterschap werkt samen met anderen aan droge voeten en zorgt voor voldoende, veilig en schoon water. Het waterschap draagt op deze manier actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving voor ons allen. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en kunnen recreëren met daarnaast ook goede condities voor ondernemers.

De lezing begint met een inleiding door Jan Vlemmix over de rivier de Dommel die van Peer in België naar de Maas boven Den Bosch stroomt.

Schrijf in uw agenda: zondag 19 maart om 14.00 uur: lezing is het hobbycentrum.

Geen reacties

Plaats een reactie