Nieuwjaarsreceptie zeer druk bezocht

Nieuwjaarsreceptie zeer druk bezocht

Op 2 januari was er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie. Samen met de jaarvergadering en het zomerfeest lijkt het een van de meest bezochte activiteiten van ons hobbycentrum te zijn, althans wat opkomst van deelnemers betreft. De receptie was zeer druk bezocht. Pas na een ruim Brabants kwartiertje wist de voorzitter de menigte stil te krijgen. Hij verwelkomde iedereen en sprak zijn wens uit dat het voor iedereen een mooi en gezond jaar mag worden.

Zoals te doen gebruikelijk was het een toespraak van terug kijken en vooruit kijken.

2017 Is voor Hobbycentrum de Dorpswerkplaats een zeer goed jaar geweest waarin veel is gebeurd. Op de eerste plaats was daar de enorme groei van het aantal deelnemers, van 330 aan het begin van het jaar naar een piek van over de 400 aan het eind van het jaar.

Het was een jaar van kwaliteitsverbetering op vele fronten. Aan de basis stond de grote opruimactie aan het begin van het jaar. We zijn nogal van het bewaarderige, maar de grote schoonmaak heeft veel goed gedaan; zo is er bijvoorbeeld weer sprake van een overzichtelijke houtopslag. Daarnaast is het hele energiesysteem gerenoveerd (met dank aan Frits en consorten) en zorgen de ledlampen ervoor dat nu de nodige energie wordt bespaard. Verder hebben we een uitermate geslaagd zomerfeest gehad; zijn we zeer te spreken over de ondersteuning van Atelier Nuenen bij het schilderen en danken we Marinus voor het vele uitstekende tuinonderhoud. Verder heeft de penningmeester een nieuwe begrotingsmethodiek geïnstalleerd, heeft de PR-commissie zijn publiciteitsacties verder uitgebreid en is het bestuur in een afrondende fase met de gemeente wat betreft het erfpachtrecht. Tenslotte hebben we een zeer succesvolle kerstmarkt gehad.

Tot slot dankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet in het afgelopen jaar en heft hij het glas op een naar het zich laat aanzien succesvol nieuw jaar 2018!

De nieuwjaarsbijeenkomst werd afgesloten met een druk bezocht informeel samenzijn waarbij vele handen werden geschut en menige wens werd uitgesproken.

 

Geen reacties

Plaats een reactie