Contractondertekening met gemeente

Contractondertekening met gemeente

Op donderdag 22 februari hebben Hobbycentrum de Dorpswerkplaats en de gemeente Nuenen c.a. de afspraken ten aanzien van de wijze van exploitatie van het hobbycentrum in een contract vastgelegd.

Het was een feestelijke bijeenkomst!

 

Terwijl Jan de laatste technische details met de wethouder bespreekt en René nog even z’n tekst nakijkt, is Fien alvast met het gebak bezig.

 

 

 

Tijdens de ondertekening onderstreepte voorzitter René Jansen het grote maatschappelijke belang dat het hobbycentrum heden ten dage in de Nuenense gemeenschap speelt. In de loop der tijd is Hobbycentrum de Dorpswerkplaats uitgegroeid tot een plek waar het goed toeven is, waar de Brabantse gezelligheid de boventoon voert en waar vele dorpelingen dagelijks naar harte lust hun hobby’s kunnen beoefenen en met elkaar kunnen delen.

Onder het toeziend oog van pers, commissies en vele hobbyisten tekende het dagelijks bestuur van het hobbycentrum de overeenkomst met de gemeente. Na voorzitter René Jansen, secretaris Ad van Hoogstraten en penningmeester Jan Merks plaatste wethouder Joep Pernot namens de gemeente Nuenen zijn handtekening onder de overeenkomst waarin de wederzijdse verplichtingen goed zijn vastgelegd.

Er is gekozen voor een erfpachtconstructie. Dit betekent dat Hobbycentrum de Dorpswerkplaats vanaf nu de verantwoordelijkheid neemt voor het volledige beheer van het gehele hobbycentrum. Alle kosten van dagelijks en groot onderhoud van terrein en opstallen komen voortaan voor rekening van het hobbycentrum. Hier staat tegenover dat de huur (bij een erfpachtconstructie heet die canon) die maandelijks aan de gemeente moet worden afgedragen veel lager is dan de huur die in het verleden aan Helpt Elkander werd betaald.

de ondertekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de bekrachtiging

en de feestelijke bijeenkomst na afloop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen reacties

Plaats een reactie