Bestuur wil discussie over verdeling subsidies

Bestuur wil discussie over verdeling subsidies

In 2017 vroeg ons hobbycentrum 5.000 euro subsidie aan bij de gemeente en ontving 1.500 euro. Dit jaar werd de aanvraag helemaal afgewezen.

Ons bestuur vindt dit onbegrijpelijk. De KBO Nuenen krijgt jaarlijks ongeveer 30.000 euro van de gemeente en PVGE kreeg 8.000 euro. De eigen bijdrage van leden van KBO en PVGE blijft, mede daardoor, beperkt tot een paar tientjes. De 400 deelnemers van ons hobbycentrum betalen 100 euro per jaar. Voor mensen met alleen een AOW’tje is 100 euro veel geld.

Onze voorzitter René Jansen: “Het huidige subsidiebeleid van de gemeente leidt tot grote ongelijkheid. De toekenning van de subsidie is niet transparant. Dit is aan niemand uit te leggen, omdat KBO, PVGE en wij in de basis allemaal hetzelfde doen.”

Uiteraard zijn er ook verschillen. In ons hobbycentrum staan bijvoorbeeld dure machines en keramiekovens, de energierekening daarbij is aanzienlijk. Het onderhoud van het gebouw betalen we zelf. Desondanks proberen we de drempel voor iedereen zo laag mogelijk te houden. René Jansen: “Wij verwachten dat de gemeente dat waardeert en ondersteunt in de vorm van subsidie. Niet alleen bij de KBO en PVGE, óók bij ons hobbycentrum!”

Onze voorzitter vindt de huidige subsidiecriteria van de gemeente onduidelijk en niet gebaseerd op de juiste uitgangspunten. Dat leidt tot een willekeurig subsidiebeleid. Ons bestuur wil hierover graag in discussie met de gemeente.

Binnenkort valt er een definitief besluit over het bezwaarschrift dat ons hobbycentrum heeft ingediend naar aanleiding van de subsidieafwijzing voor het jaar 2018.

Geen reacties

Plaats een reactie