Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

De nieuwjaarsreceptie van woensdag 2 januari was weer eens druk bezocht. Wat heet, de mensen hingen met de benen buiten. Opnieuw een bewijs dat het goed gaat met Hobbycentrum de Dorpswerkplaats.

Op z’n Brabants – dus wat later dan gepland – opende voorzitter René Jansen de bijeenkomst met een terugblik op het afgelopen jaar en een kort vooruitzicht op 2019.

Voor ons hobbycentrum is 2018 een bewogen jaar geweest.

“Na 25 jaar van onzekerheid over de huisvesting is het nu eindelijk goed geregeld en hebben wij voor de komende dertig jaar de volledige verantwoordelijkheid voor het pand. Dit brengt wel de nodige consequenties met zich mee”, zo stelt voorzitter René Jansen.

Het bestuur is daarom aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan en heeft daarvoor het afgelopen jaar al de nodige input verzameld. Zo is er een studiedag geweest met alle groepsleiders en er was een schriftelijke enquête voor alle deelnemers. Het aantal ingevulde enquêtes viel tegen, maar het gaat toch vooral om de bruikbaarheid en de veelzijdigheid van de antwoorden en de ideeën die zijn verzameld.

Een punt van zorg, zo vertelt de voorzitter, is nog steeds ons imago. Er zijn nog altijd mensen die denken dat Hobbycentrum de Dorpswerkplaats een soort sociale werkplaats is. Fout, fout, fout! We zullen dus nog veel aan marketing moeten doen. In 2018 is dat ondermeer gebeurd in de Nuenense Seniorengids. Het overgrote deel van de daarin gepubliceerde foto’s is gemaakt in ons hobbycentrum. En Piet Cloosterman, actief bij ons hobbycentrum, maakte voor de LON een alleraardigst filmpje over de bouw van een comtoiseklok door twee van onze deelnemers.

Een dieptepunt in 2018 was de afwijzing van onze subsidie-aanvraag door de gemeente Nuenen. Er waren 46 aanvragen ingediend en daarvan zijn er slechts 3 afgewezen, waaronder die van ons hobbycentrum, onbegrijpelijk! Het lijkt erop dat de gemeente Nuenen niet de sociaal-maatschappelijke functie erkent die Hobbycentrum de Dorpswerkplaats vervult in de Nuenense samenleving. Werd de gemeentelijke besluitvorming misschien vertroebeld door de erfpachtconstructie die wij zijn aangegaan? In ieder geval is het volstrekt onduidelijk op welke gronden en met welke maatstaven de Gemeente Nuenen haar subsidiebeleid voert. Voor het bestuur blijft dit een groot vraagteken, maar ook een punt van zorg. In onze buurgemeenten gaat men totaal anders en heel wat royaler om met het subsidiëren van 100% vergelijkbare hobby-activiteiten.

Voorzitter René Jansen sloot zijn betoog af met een korte vooruitblik op 2019. Naast eerder genoemde punten zoals het verbetering van het imago en de subsidieverwerving, zal het strategisch beleidsplan veel aandacht krijgen, inclusief het nieuwe huisvestingsplan en de plannen voor nieuw op te starten hobby’s.

In 2018 is het aantal deelnemers enorm gegroeid. We zitten nu op ruim 430 personen. Kunst is om dit aantal in 2019 vast te houden. Het bestuur vindt het erg belangrijk om goed te horen en te weten wat de deelnemers willen; daar zal in 2019 de nodige energie in worden gestoken.

Tenslotte is het bestuur van plan om een commissie op te richten die zich gaat richten op het komende 25-jarig bestaan van ons hobbycentrum in 2020.

De voorzitter sloot af met namens het gehele bestuur iedereen het beste voor 2019 toe te wensen, opdat we allen een zeer inspirerend, gelukkig en gezond jaar mogen hebben!

Na afloop van het officiële gedeelte was er een feestelijke receptie waarbij de aanwezigen uitgebreid en onder het genot van een drankje en lekker hapje de gelegenheid hadden om hun mede-hobbyisten een voorspoedig 2019 toe te wensen.

Geen reacties

Plaats een reactie