Sluiting hobbycentrum

Sluiting hobbycentrum

Het bestuur van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats heeft naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen aangaande het Coronavirus haar deelnemers het volgende bericht gestuurd:

 

Het kabinet heeft de maatregelen m.b.t. het terugdringen van het coronavirus op maandag 23 maart aangescherpt. De aangekondigde maatregelen hebben het bestuur doen besluiten om het hobbycentrum gesloten te houden tot tenminste 1 juni 2020.

Alle geplande evenementen zoals de Voorjaarsmarkt, de Open Dag (4/5 april), Koningsdag (27 april) en de vergadering van de groepsbegeleiders (2 juni) gaan niet door. Ook de geplande bestuursvergaderingen in deze periode gaan niet door. De externe huurders krijgen bericht dat hun bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden.

Mocht het zó zijn dat u met uw hobbygroep een bijeenkomst in het hobbycentrum heeft gepland, dan kan deze ook niet doorgaan.

Het gebruik van het buitenterrein door groepen groter dan drie personen is niet toegestaan. De verhuur van de aanhangwagen vindt niet meer plaats.

De doelstelling van al deze maatregelen is duidelijk. Het terugdringen van het coronavirus kan alleen als wij de onderlinge contacten minimaliseren dan wel stoppen.

Het bestuur hoopt dat het ongemak voor u beperkt blijft en dat de onderlinge contacten in de groepen in stand blijven via de sociale media.

Het kan zijn dat u privé spullen in het hobbycentrum hebt liggen die u nodig hebt voor de thuissituatie. In dat geval kunt u dit aan het bestuur melden via info@dorpswerkplaatsnuenen.nl Wij nemen dan contact met u op om te zoeken naar een oplossing.

We kijken, samen met u, uit naar het moment dat we elkaar weer gezellig gaan ontmoeten in ons aller hobbycentrum!

Namens het bestuur,

R.M.G. Jansen, Voorzitter.

N.B.: Voor de goede orde vermelden we dat de onlangs aangebrachte alarminstallatie in werking is gesteld. Indien u niet beschikt over een bijzondere sleutel om deze alarmcentrale bij binnenkomst uit te schakelen, gaat het alarm af.

Sluiting hobbycentrum

Geen reacties

Plaats een reactie