Bouwrijp maken van de nieuwbouw

Bouwrijp maken van de nieuwbouw

Het grondwerk is klaar. De oude, gedeeltelijk vervuilde grond is tot circa 80 cm afgegraven en vervangen door keurig geel zand. Daarmee is de grond bouwrijp gemaakt en ligt de zaak klaar voor de nieuwbouw. Wanneer deze zal starten is nog niet duidelijk. Op dit moment zijn we nog bezig met de garantiestelling van de gemeente die nodig is voor de vereiste geldlening.

In tegenstelling tot wat er in de laatste nieuwsbrief is gezegd, is totdat de feitelijk bouw echt begint het parkeerterrein voor een groot deel beschikbaar.

Geen reacties

Plaats een reactie