Veiligheid voor alles

Veiligheid voor alles

Voor de veiligheid in en om ons Nuenense hobbycentrum is het belangrijk dat alle personen die een toegangssleutel van ons gebouw bezitten regelmatig worden getraind. Omdat vanwege de nieuwbouw het brand- en ontruimingsalarm volledig is aangepast is de training Brand en Ontruiming nu extra belangrijk.
 
Op 4 mei was de instructieavond voor een eerste groep deelnemers, onder regie van de Veiligheidsregio Brabant Zuid.    
 
De 2e groep komt in september aan bod. Daarna mogen ook andere leden van ons hobbycentrum deelnemen aan deze veiligheidstraining.
Daarbij worden een aantal zaken uitgelegd:
  • Het inbraakalarm en het gebruik van het camerasysteem.
  • Hoe te handelen bij brand? Brandmelding en ontruiming.
  • Rookmelders, blusapparaten en het alarmsysteem
  • De werking de brandmeldkast en het testen van het systeem.

 

Ook de praktijk komt ruimschoots aan bod tijdens de training. Buiten worden er diverse soorten branden gesticht die de aanwezigen mogen blussen met een branddeken, schuimblusser, koolzuurblusser of met de waterstraal. 

 
 
Iedereen vond het heel interessant maar vooral ook nuttig. Veiligheid staat bij ons hobbycentrum voorop!
 
 

Geen reacties

Plaats een reactie