ANBI informatie

ANBI

Stichting Dorpswerkplaats Nuenen, bekend onder de werknaam Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, is in 2022 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel ANBI.

Uw giften aan onze stichting zijn daarom fiscaal aftrekbaar met inachtneming van de actuele voorwaarden van de Belastingdienst.

 • Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel:     41094314
 • Ons rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN):     806146199
 • Het IBAN bankrekeningnummer voor donaties:     NL79 RABO 0137 4369 63     t.n.v. Stichting Dorpswerkplaats Nuenen
 • E-mail penningmeester: info@dorpswerkplaatsnuenen.nl
 • Website: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl
 • Donaties zijn ook over te maken via de QR code op deze pagina                 

 

Hieronder vindt u de (uit te printen) documenten die beschikbaar zijn in het kader van de publicatieplicht voor ANBI’s.

 

Doelstelling

De stichting heeft als doel iedereen ouder dan achttien jaar faciliteiten ter beschikking te stellen, waardoor de deelnemers:

 • actief bezig zijn met een zinvolle tijdsbesteding door de uitoefening van hobby’s en andere activiteiten voor zichzelf en anderen;
 • anderen kunnen ontmoeten om daarmee het maatschappelijk/sociaal functioneren en gemeenschappelijk welzijn te bevorderen;
 • zich ook op een ander terrein kunnen ontplooien dan waartoe zij zijn opgeleid.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats is een plaats voor ontmoeting en voor het uitoefenen van vele hobby’s. Het beleid is gericht op het bieden van veilige ruimte, apparatuur, begeleiding én gezelligheid. Wij werken met de methode “leren van en aan elkaar.” Op die manier houden we het betaalbaar. 

Wij zijn nauw betrokken bij de omgeving. Ieder jaar nemen we deel aan diverse evenementen. Ook daarmee willen wij onze maatschappelijke rol vervullen in de Nuenense samenleving.

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

 • René Jansen, voorzitter, tel. 040 2837379
 • Ad van Hoogstraten, secretaris, tel 040 2833974
 • Jan Merks, penningmeester, tel 06 2433 5453
 • Wilhelmien Glindmeyer, coördinator, info@dorpswerkplaatsnuenen.nl
 • Jan Zwanenberg, coördinator, tel 040 2838931
 • Bart Coolen, gebouwbeheer, tel 040 2835907

De stichting draait volledig op vrijwilligers, iedereen betaalt contributie. Dit geldt ook voor de leden van het bestuur. In enkele specifieke gevallen ontvangen mensen een kleine kostenvergoeding. Het bestuur stelt deze jaarlijks vast op basis van een kostenreglement.

Onze activiteiten

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats biedt een groot aantal activiteiten. Alle details vindt u op onze website. Wij geven daarnaast onderdak aan Musicalgroep Kapsones en het Repair Café van Nuenen