Lid worden

Gebouw4ws2De jaarcontributie bedraagt €110 en wordt in twee delen van €55 betaald.

Bij deelname aan meerdere groepsactiviteiten betaal je €15 extra per activiteit per half jaar. 

Het inschrijfformulier met de gedragscode kun je onderaan op deze pagina downloaden, invullen en afgeven bij hobbycentrum. Ook in het hobbycentrum liggen  aanmeldingsformulieren. 

Voor alle activiteiten waar nog plaats vrij is geldt dat je 3x gratis kunt meedoen om te kijken of het iets voor je is.

We rekenen erop dat je als lid ook vrijwillig beperkt taken verricht voor ons hobbycentrum als dat nodig is, want alle handjes helpen. Als als je het leuk vind om andere hobbyisten te begeleiden en op weg helpt met aanwijzingen en tips ben je extra welkom. Er is altijd ruimte om een nieuwe hobby op te starten. “Leren van en aan elkaar” is onze formule!

Wanneer de jaarcontributie voor u toch onoverkomelijk hoog is, dan kan de gemeente misschien bijspringen. Lees hier meer.

Afmelden als lid

Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Stoppen met een activiteit betekent niet dat het lidmaatschap automatisch stopt. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk vóór 1 juni of vóór 1 december van het lopende jaar. Afmelden kan met een mailtje naar ledenadministratie@dorpswerkplaatsnuenen.nl

 

Het inschrijfformulier vind je hier.

 

De bijbehorende gedragscode vind je hier.