Deelnemer worden

Gebouw4ws2Wil je meedoen aan een van de activiteiten van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats dan is het nodig dat je je aanmeldt, zodat we je kunnen inschrijven als deelnemer. De jaarcontributie bedraagt €100. Bij deelname aan meerdere groepsactiviteiten wordt per extra activiteit een toeslag van €25 berekend.

Het inschrijfformulier en de bijbehorende gedragscode kun je op deze websitepagina downloaden.

We proberen het als stichting voor iedereen betaalbaar te houden. Daarom rekenen we erop dat je als deelnemer, naast het bezig zijn met je hobby, ook beperkt taken verricht voor ons hobbycentrum. Uiteraard houden we rekening met je mogelijkheden.

Het deelnemerschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Stoppen met een activiteit betekent niet dat het deelnemerschap automatisch stopt. Beëindiging kan alleen door schriftelijke opzegging vóór 1 december van het lopende jaar.