Algemene Deelnemers Jaarvergadering 12 maart 2019

Algemene Deelnemers Jaarvergadering 12 maart 2019

Om precies 15.02 uur opent voorzitter René Jansen voor 65 deelnemers de Algemene Deelnemers Jaarvergadering 2019.

Naast de nieuwjaarsreceptie en het zomerfeest behoort deze jaarvergadering tot de vaste rituelen van ons hobbycentrum. Vaak is er inhoudelijk niet zoveel nieuws onder de zon, maar toch trekt het ieder jaar weer velen naar Park 63b; en niet in de laatste plaats voor de gezelligheid en om weer eens lekker bij te buurten! De overige 390 deelnemers van de dorpswerkplaats hebben dit helaas gemist, maar omdat het officiële verslag nog even op zich zal laten wachten, hieronder een kort relaas van de highlights van deze bijzondere middag.

De voorzitter opent met de statement dat de Algemene Deelnemers Jaarvergadering precies de gelegenheid is waarbij niet het bestuur, maar de deelnemers zelf aan zet zijn. Of de vergadering hierin geslaagd is, mag blijken uit onderstaande punten.

Natuurlijk zijn er eerst wat mededelingen te doen. Het deelnemersaantal van ons hobbycentrum is het afgelopen jaar weer verder gegroeid. We zitten op dit moment op maar liefst 445 deelnemers! Dit is leuk is voor de inkomsten maar het betekent ook dat zo’n beetje alle activiteitengroepen vol beginnen te raken. Dit onderstreept het belang van de huisvestingsuitbreiding die we in de toekomst van plan zijn te doen. Er zijn ook nieuwe groepen bijgekomen. Zo zijn we het afgelopen jaar gestart met een nieuwe groep bordspelen waar veel belangstelling voor is en staan er maar liefst twee groepen op stapel voor meubel maken en speelgoed.

Een tweede mededeling betrof de komende NL DOET aanstaande zaterdag (zie ander nieuwsbericht). Hopelijk komen er meer mensen/vrijwilligers meedoen, want om nou met zeven bestuursleden een vrijwilliger aan te sturen, is een beetje te veel van het goede. Verder heeft het bestuur de afgelopen periode het gehele verzekeringspakket opnieuw bekeken en opnieuw ondergebracht en is er een beleidstuk voor de AVG gemaakt en zijn waar nodig aanpassingen aangebracht. De enquête die heeft plaatsgehad, zal voornamelijk worden gebruikt bij de verdere invulling van het nieuwe strategische beleidsplan. Tenslotte is er een commissie gestart met het maken van plannen voor het 25-jarig bestaan.

Het verslag van de vorige jaarvergadering en het verslag 2018 waren, zoals gebruikelijk, voer voor de detaillisten onder ons. Feitelijk kwam er niet veel uit en moeten we secretaris Ad van Hoogstraten prijzen voor het maken van beide verslagen.

Als volgende punt op de agenda gaf penningmeester Jan Merks uitleg bij het financieel resultaat 2018 en de begroting 2019. Jan heeft zoals steeds zijn zaakjes keurig op orde, hetgeen ook geconcludeerd werd door de kascommissie. Applaus voor Jan!

Naar aanleiding van het financiële verslag ontspon zich (opnieuw) de discussie over het feit dat wij als Hobbycentrum de Dorpswerkplaats in 2019 als een van de weinige aanvragers geen subsidie hebben gehad van de gemeente Nuenen, ondanks het standpunt van de gemeentelijke bezwarencommissie! Helaas en steeds weer opnieuw blijkt dat men slecht op de hoogte is van alle activiteiten die wij als hobbycentrum de Nuenense gemeenschap te bieden hebben. Onbekend maakt onbemind! In de vergadering heerst, net zoals bij het bestuur, een gevoel van onmacht, onrechtvaardigheid en achtergesteld zijn; wat jammer toch!

Mutaties in het bestuur. Na vele jaren van grote verdiensten hebben Fien van Grootel en Ad van Rooij besloten om in 2020 een punt te zetten achter hun bestuurlijke activiteiten. Dit is een behoorlijke aderlating. Wie volgt hen op? Stilte in de zaal. De voorzitter nodigt daarop iedereen uit om, wanneer iemand iemand kent die mogelijk geïnteresseerd is in een bestuursfunktie bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, dit aan te melden opdat daarna de betrokkene persoonlijk kan worden benaderd.

Een ingelast punt betreft het 200-jarig bestaan van de gemeente Nuenen. Binnen de gemeente is besloten om een maquette te gaan maken van Nuenen 100 jaar geleden. De leiding hiervan is in handen van een organisatie uit Helmond. Vanuit de dorpswerkplaats is Bart Coolen betrokken. Iedereen die geïnteresseerd is om hier aan mee te doen, kan contact met hem opnemen.

Huisvesting. Bart Coolen vertelt de vergadering over de de activiteiten van de renovatiecommissie. Het wachten is nu eerst op de komende beleidsvisie.

In de rondvraag tenslotte werd het idee geopperd van het plaatsen van zonnepanelen, kwam de subsidie-aanpak opnieuw aan de orde – het zit de mensen hoog – en werd er aandacht gevraagd voor arbo en veiligheid. Het probleem hier is dat het bestuur doet wat het kan – er zijn inmiddels al heel wat arbo- en veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd – maar dat het ontbreekt aan mensen die verdere actiepunten willen oppakken. Wie wil?

Om 16.40 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt hij alle aanwezigen uit voor een gezamenlijke borrel. En zo duurde het feest to in de late uurtjes ….

Geen reacties

Plaats een reactie