Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

Om 14.50 uur was de zaal halfvol, om 15.05 uur waren alle stoelen bezet en hingen ze met de benen buiten. Ook dit jaar was de traditionele nieuwjaarsreceptie van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats weer druk bezocht.

Bij binnenkomen was er voor iedereen een heerlijk kopje koffie of thee met een zeer smakelijke plak koek!

Zoals gebruikelijk bestaat de receptie uit twee gedeelten: een min of meer formeel gedeelte waarin voorzitter René Jansen het een en ander vertelt over het reilen en zeilen van het hobbycentrum en een informeel gedeelte waarbij ook de interne mens niet wordt vergeten.

De belangrijkste punten van de voorzitter op een rijtje: 

De voorzitter begon zijn verhaal met de wisselingen die binnen het bestuur hebben plaatsgehad. Na jarenlange dienst hebben Fien van Grootel en Ad van Rooij besloten om uit het bestuur te stappen. Hun plaatsen worden overgenomen door Wilhelmien Glindmeyer die zich vooral zal gaan bezighouden met het coördineren van de talengroepen en de wachtlijsten en Jan Zwanenberg die zich vooral praktisch organisatorisch zal gaan inzetten. De taken van Fien waren zo alomvattend dat ze in vier stukken uiten zijn gehaald: de coördinatie van de gastvrouwen, de evenementenorganisatie, inkoop en tijdelijke verhuur. De stukken zijn door verschillende vrijwilligers overgenomen. Wat fijn is, is dat Ad van Rooij heeft aangegeven dat hij voorlopig de organisatie nog zal blijven ondersteunen. De ledenadministratie van het hobbycentrum tenslotte is in handen gekomen van de heer Paul van de Laar.

Een volgend gedeelte van de toespraak betrof de geplande uitbreiding van het gebouw. We naderen inmiddels met rasse schreden de magische grens van 500 deelnemers hetgeen betekent dat we qua accommodatie uit ons jasje aan het groeien zijn. Er is grote behoefte aan uitbreiding en herinrichting. De architect in het bestuur, Bart Coolen, heeft een ontwerp gemaakt voor uitbreiding met 110m2 aan de achterzijde van het gebouw. Het is de bedoeling dat de houtwerkplaats daar naartoe zal gaan verhuizen. De bouwvergunning is aangevraagd, constructietekeningen zijn gemaakt, de bouwkosten zijn bepaald en de plannen zijn voorgelegd aan de gemeente. Op dit moment is men bezig om de financiering rond te krijgen. De voorzitter introduceerde in dit kader een nieuw woord: contributielaaghouder! Dat zijn alle actieve vrijwilligers die zich steeds zo onbaatzuchtig voor allerlei klussen inzetten. Dat doet het bestuur erg goed. Klasse!

Als laatste komt de voorzitter nogmaals terug op het vertrek van Ad van Rooij en Fien van Grootel. Ad, een doener, een netwerker, een ritselaar, een initiatiefnemer, is meer dan tien jaar dagelijks voor de dorpswerkplaats in de weer geweest. Hulde! En Fien nog veel langer, meer dan 25 jaar! Helaas was zij niet op de receptie aanwezig, maar de dank is groot en de bloemen zouden direct na afloop bij haar thuis worden bezorgd. Ook Fien hulde!

De voorzitter sloot af met iedereen een spannend uitdagend voorspoedig hobbyjaar toe te wensen, waarna er ruimte was om de kelen te smeren en iedereen het beste voor 2020 toe te wensen.

Geen reacties

Plaats een reactie