De uitbreidingsplannen gaan gestaag door

De uitbreidingsplannen gaan gestaag door

De initiatieven om te komen tot een uitbreiding van ons gebouw lopen tijdens de corona-crisis gewoon door. 

Bart Coolen met vele anderen zijn drukdoende om tekeningen en kostencalculaties te maken en er wordt nagedacht over de inrichting van de nieuwe houtwerkplaats.

Ook de herinrichting van het totale gebouw nĂ¡ realisatie van de nieuwe houtwerkplaats wordt meegenomen in de plannen.

Wanneer de problemen m.b.t. de kosten van de bodemsanering zijn opgelost, staat ons, voor zover wij dat nu kunnen overzien, niets meer in de weg om met de nieuwbouw te starten. 

Maar naast de nieuwbouw zullen wij nog andere kosten moeten maken. Denk daarbij aan de inrichting van de nieuwbouw, het verplaatsen van machines, vervanging van versleten apparaten, aanpassing van elektrische aansluitingen, invulling van allerlei veiligheids-maatregelen, enzovoort. Om dit alles te kunnen betalen gaan wij als hobbycentrum een donatie-actie opzetten, waarbij wij, zo veel als mogelijk, onze deelnemers, bedrijven en organisaties gaan betrekken. Er is inmiddels een commissie samengesteld om in dit kader voorstellen te doen. Meer hierover volgt later.

Geen reacties

Plaats een reactie