Vluchtelingen op bezoek

Vluchtelingen op bezoek

Begin augustus hebben een aantal jonge vluchtelingen die tijdelijk in
Nuenen verblijven een superleuke middag gehad in ons hobbycentrum.
Er is twee dinsdagmiddagen achtereen met veel plezier gekleid,
geschilderd en getimmerd onder begeleiding van vrijwilligers van ons
hobbycentrum en moeders van de kinderen.
De activiteit maakt deel uit van een speciaal vakantieprogramma dat is
georganiseerd door de LEV groep van de gemeente en de twee
Nuenense kerkgemeenschappen. Ons Nuenense hobbycentrum werkt
daar uiteraard graag aan mee. Sinds vorig jaar zijn we een Algemeen
Nut Beogende Instelling en met dit soort dingen wordt daar invulling aan
gegeven.

Geen reacties

Plaats een reactie